Załączniki

  Załącznik nr 1 Szarnoś B.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Szarnoś B.pdf 197,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe Szarnoś B.pdf 307,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega egzekucji.

Od 1 lipca 2017 r. nastąpiło zwiększenie kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji komorniczej na korzyść osób zainteresowanych tj. do 75% najniższej emerytury, czyli 750 zł. Do końca czerwca 2017 r. kwotą wolną od potrąceń i egzekucji komorniczej było 50% najniższej emerytury tj. 500 zł.

Nowe rozwiązanie służy zwiększeniu ochrony świadczeniobiorców przed negatywnymi skutkami postępowania egzekucyjnego. Podwyższona kwota wolna od egzekucji ma zastosowanie w przypadku potrącania z emerytury lub renty należności innych niż świadczenia alimentacyjne i stosuje się ją nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2017 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:                                                                          

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036)

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje,  że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3300 zł.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składać w następujących terminach:

a) od 1 sierpnia 2017 r. – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
b) od 1 września 2017 r. – wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Informujemy ponadto, iż wydawanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpocznie się również od 1 sierpnia 2017 r. z uwagi na trwające prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, który przewiduje zmiany w zakresie wzorów wniosków i załączników do tych wniosków. W przypadku dostępności nowych wzorów wniosków przed wskazanym powyżej terminem zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani odrębnym komunikatem.