Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych!

 

Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.

 

Problem ten w dużej mierze dotyczy mieszkańców wsi, którzy często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki sprzężone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp.

 

Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie się w ciemności, a dla kierowców zupełnie nieprzewidywalne okoliczności – np.: nagłe pojawienie się na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

 

Pieszy widzi pojazd z odległości 1000 metrów i zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów.

 

Samochód poruszający się z dozwoloną poza terenem zabudowanym prędkością 90 km/h, pokonuje w ciągu jednej sekundy 25 metrów. Szansa na podjęcie przez kierowcę próby ominięcia pieszego jest więc bliska zeru. Pieszy zaopatrzony w odblaski jest natomiast widoczny z odległości 130-150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Kierowca zyskuje sześć cennych sekund na reakcję – hamowanie lub skręcenie kierownicą. Sześć sekund, które decydują o zdrowiu i życiu pieszego i kierowcy pojazdu!

 

W celu ograniczenia liczby wypadków z udziałem pieszych uchwalono przepisy, które od 31 sierpnia 2014 roku nakładają na osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszający się w strefie zamieszkania.

 

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest miejsce ich umieszczenia: tzw. odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieć pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Osoby nie przestrzegające tych przepisów mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku, stanowić powód niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

 

Nie tylko groźba kary, ale przede wszystkim troska o własne bezpieczeństwo i zdrowie powinna skłaniać do zakupu odblasków i ubrań z elementami odblaskowymi. Koszt ich zakupu to kilka złotych. Produkty te są dostępne w wielu sklepach. Mają ciekawe kolory, kształty i formy, co zachęca do zakupu i stosowania.

 

 

 

W celu ograniczenia ryzyka wypadku w okresie jesiennym, piesi, poza noszeniem odblasków, powinni również przestrzegać następujących zasad

  • poruszać się poza terenem zabudowanym prawidłową, lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd,
  • przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje – w miejscu o dobrej widoczności,
  • upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie zagraża i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg, 
  • nie wbiegać raptownie na jezdnię,
  • nie przechodzić przez jezdnię w miejscu, gdzie są barierki, łańcuchy, płotki i siatki oddzielające jezdnię,
  • nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność,
  • nie przechodzić przez jezdnię na ukos.

 

Kierowcy natomiast powinni pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych, niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych.

 

Choć mamy prawo oczekiwać od innych uczestników ruchu drogowego, że będą przestrzegali przepisów w ruchu drogowym, to niemal każdego dnia słyszymy o kierowcach poruszających się po drogach publicznych z nadmierną prędkością, pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, niesprawnymi pojazdami itd. Warto więc pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu, szczególnie gdy zachowują się nieprawidłowo bądź ich cechy osobiste (np. wiek, niepełnosprawność) lub nietrzeźwość wskazują na możliwość zachowania zagrażającego bezpieczeństwu na drodze.

 

Nie bądźmy też obojętni na to co dzieje się wokół. Wielu tragediom można zapobiec reagując odpowiednio wcześnie!

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dnia 18.10.2017 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Świecie nad Osą odbędzie się II spotkanie z przedstawicielami spółki IGLOTEX (Zakład w Grudziądzu, os. Lotnisko, Chłodnia Grudziądz) w sprawie pracy dla Mieszkańców Gminy na stanowiskach produkcyjnych (kobiety i mężczyźni).

 

Pracodawca od 16.10.2017 r. będzie zapewniał pracownikom dojazd bezpośrednio z Gminy Świecie nad Osą (od Lisnowa przez Świecie nad Osą, Linowo).

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

 

Prosimy o dalsze przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.

W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy oraz w oparciu o bieżące komunikaty i ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie o prognozowanym przejściu nad obszarem Polski w dniu dzisiejszym, w godzinach wieczornych i nocnych frontu niżowego, któremu towarzyszyć będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci opadów nawalnych i porywów wiatru zalecam:

1/ poinformowanie ludności za terenach przewidywanego zagrożenia o prognozowanej gwałtownej skali zjawisk (wiatr w porywach lokalnie do 100 - 115 km/h, nawalne opady deszczu);

2/ spowodowanie, w sytuacji kiedy jest to jeszcze możliwe, sprawdzenia stanu budynków, dokonanie dodatkowych zabezpieczeń budynków, dokonanie możliwego w obecnych warunkach zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przebywających w budynkach uszkodzonych (dotyczy szczególnie obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12 sierpnia br.);

3/ zabezpieczenie pełnej dyspozycyjności pracowników administracji samorządowej, szczególnie odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz dostępności zasobów magazynów OC i zarządzania kryzysowego;

4/ zabezpieczenie możliwości udostępnienia na potrzeby czasowej ewakuacji osób poszkodowanych pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej (świetlice, domy kultury, ew. placówki oświatowe);

5/ zabezpieczenie zapasu wody pitnej, przenośnych źródeł światła, zasilania telefonów komórkowych (naładowanie ich baterii), zatankowanie pojazdów służbowych (prywatnych).

Kolejne komunikaty i ostrzeżenia będą sukcesywnie przesyłane do Państwa wiadomości, w związku z powyższym proszę o śledzenie komunikatów przesyłanych przez służbę dyżurną WCZK w Bydgoszczy poprzez systemy: RSO, SISMS, drogą mailową oraz umieszczanych na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Proszę o systematyczne przekazywanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy ( tel: 52-3497386 ; fax: 52-3497656 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o stratach, uszkodzeniach, nieprzejezdności dróg oraz innych faktach mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludności, stan infrastruktury technicznej.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w systemie łączności telefonicznej i radiowej proszę w sytuacjach szczególnych próbować wykorzystać do przekazania ważnych informacji systemy łączności Policji, PSP, ew. zespołów ratownictwa medycznego (karetki pogotowia).