Warszawa, dnia 04.09. 2017r.

Znak: MZ/95/2017r

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych

z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ –

OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

 

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego

 

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

 

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY Stowarzyszenie ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa

KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609 www.izbakominiarzy.pl

Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas, nr 10 2030 0045 1110 0000 0287 6460

przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej

odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art.

62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik

budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć

stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia

lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę

budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez

wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa

się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie

zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej

raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej

raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —

co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość

nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.

  1. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia

i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę

ubezpieczeniową.

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Z uwagi na zły stan techniczny dróg gruntowych, spowodowany ciągłymi opadami deszczu

informuję, że mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości

zlokalizowanych przy tych drogach. Odbiór powinien nastąpić w przeciągu kilku dni, a w razie

pytań proszę o kontakt pod nr tel. 793 105 485.

Za utrudnienia przepraszamy.

GRUDZIĄDZKI SZPITAL

 ZAPRASZA NA BEZPŁATNE

 badanie usg aorty brzusznej

MĘŻCZYZN OD 65 do 74 roku życia

zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim  

 rejestracja nr tel. 56 641 46 09

 (bez skierowania, konieczny jest dowód osobisty)

 PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

 Badanie umożliwi wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej.


GRUDZIĄDZKI SZPITAL

ZAPRASZA

na bezpłatne badania diagnostyczne krwi

w kierunku wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C

osoby zamieszkałe

w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim,

u których wcześniej nie stwierdzono wirusowego zapalenia wątroby

 

Program finansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz samorządów terytorialnych: Gminy Miasta Grudziądza i Powiatu Grudziądzkiego.

Zapraszamy do Laboratorium Analitycznego, ul. Rydygiera 15/17:

poniedziałek-piątek, godz. 10.00–16.00; soboty godz. 10.00-14.00

 

Nie jest potrzebne skierowanie, konieczny dowód osobisty.