ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dofinansowanie w formie umorzenia kredytu w wysokości do 15 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Dofinansowanie w formie umorzenia kredytu w wysokości do 15 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

 

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy) w wysokości 25% kwoty netto zadania.

 

Interesujesz się w/w instalacją, zadzwoń i umów się na bezpłatny audyt.

 

Oferujemy:

 

- Pomoc w uzyskaniu dofinansowania, leasingu

 

- Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego

 

 

INFOLINIA 732622651

www.ekodom-oze.pl

15.03.2018 r. w godzinach 09:00 - 12:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców do Mobilnego Punktu Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego w Grudziądzu zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą, w którym będzie możliwe:


1) złożenie wcześniej przygotowanych zeznań podatkowych,
2) pobranie formularzy zeznań podatkowych,
3) uzyskanie informacji w zakresie zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.,
4) uzyskanie pomocy dotyczącej zasad sporządzania zeznań w formie elektronicznej:
a) składanych samodzielnie przez podatników,
b) wstępnie wypełnionych zeznań przez urząd skarbowy (PFR),
c) wniosków o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ).

Rozlicz PIT za 2017 r. w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą! Zapraszamy!