DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

    pobierz

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

             Informujemy, że od 1 lipca 2017 roku odpady komunalne będzie odbierać tak jak dotychczas Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie, który został wyłoniony w drodze przetargu.

Informujemy również, że od 1 lipca 2017 roku, zmienia się sposób segregacji na terenie gminy Świecie nad Osą polegający na dodatkowym wysegregowaniu papieru i tektury. Zmiany w dotychczasowym modelu segregacji odpadów komunalnych zostały wprowadzone w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych                                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Przedmiotowe rozporządzenie nałożyło również obowiązek zbierania poszczególnych frakcji w pojemnikach o odpowiednich kolorach i oznaczeniach w związku z czym zostaną wymienione pojemniki.  

PAMIETAJ!

od 1 lipca 2017 roku należy segregować następujące frakcje odpadów:

  • odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
  • odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
  • odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”,
  • pozostałości po wysegregowaniu powyższych odpadów zbiera się w pojemnikach koloru „CZARNEGO", oznaczonych napisem "odpady zmieszane"

 

 

 

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

                                                             Wielki Komorsk , ul. Warlubska 17

                                                     86-160 Warlubie

                                                        tel.:  52-33-26-534 , 504-937-665

                                                            www.wiazarm.pl , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                            REGON : 091233532, NIP: 559-100-44-16

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA ROK 2017

GMINA  ŚWIECIE NAD OSĄ

ŚWIECIE NAD OSĄ , MĘDRZYCE

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

21

 

 

20

 

 

PAPIER

 

 

22

 

 

22

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

21

18

22

20

17

22

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LISNOWO , LISNOWO ZAMEK , SZARNOŚ , LISNÓWKO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

7

4

8

6

3

8

SZKŁO

 

24

 

 

23

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

WIDLICE

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

27

 

 

26

 

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

PARTĘCZYNY , KAROLEWO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

27

 

 

26

 

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

RYCHNOWO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

28

 

 

27

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

BURSZTYNOWO , BIAŁOBŁOTY , KITNÓWKO , NOWY MŁYN

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

14

11

15

13

10

15

SZKŁO

 

25

 

 

24

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

LINOWO – STRONA KOŚCIOŁA

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

 

18

 

 

17

 

PAPIER

 

 

22

 

 

22

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

21

18

22

20

17

22

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

LINOWO – STRONA SZKOŁY

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

28

 

 

27

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 23 lipca 2016 roku obowiązuje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/94/2016 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2016 roku.


deklaracja (2269kB) pdf


URZĄD GMINY W ŚWIECIU NAD OSĄ PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SUMIENNEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZGODNIE ZE ZŁOŻONYMI DEKLARACJAMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW .

 

Jednocześnie informujemy, iż zbieranie odpadów niezgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Świecie nad Osą  skutkuje naliczaniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

Informuję, że w dniu 28 września 2016 roku od godz. 7:00 na terenie sołectw Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Szarnoś, Kitnówko, Nowy Młyn, Linowo, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Partęczyny, Rychnowo, Świecie nad Osą, Widlice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego oraz opon.         

         Sprzęt elektroniczny i odpady wielkogabarytowe nie mogą być zdekompletowane, opony tylko od samochodów osobowych pozbawione zanieczyszczeń.
 

         Odpady będą odebrane nieodpłatnie przez Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie.
Obowiązkiem właściciela jest wystawienie odpadów do najbliższej drogi publicznej, asfaltowej do godziny 7:00 rano.
INFORMACJA: 52 332 65 34, 504-937-665  (Wiązar)