Podstawową formą użytkowania gruntów na terenie gminy Świecie nad Osą jest użytkowanie rolnicze. Użytki rolne stanowią prawie 84% ogólnej powierzchni gminy. Dominującym typem gleb są gleby brunatne właściwe i wyługowane. Są to gleby o dużej żyzności oraz właściwym uwilgotnieniu. Kompleksy glebowo-rolnicze dominujące na terenie gminy to: pszenny dobry (46% powierzchni gruntów) i żytni bardzo dobry (27% powierzchni gruntów). Wysoka jakość gleb predestynuje gminę do rozwoju produkcji roślinnej.

Na terenie gminy funkcjonuje 390 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 ha stanowią 40% ogółu. Ok. 28% gospodarstw w gminie Świecie nad Osą stanowią gospodarstwa o powierzchni ponad 15 ha. Blisko połowa (48%) gospodarstw w gminie to gospodarstwa małe, których powierzchnia nie przekracza 5 ha. Są to gospodarstwa charakteryzujące się niską wartością produkcji rolniczej, a tym samym niską dochodowością.

 

 1. Zespół Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą

Świecie nad Osą 113

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Barbara Dziarkowska

tel. 56 466 16 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspi1.pl

 

 1. Szkoła Podstawowa w Bursztynowie

Bursztynowo 44

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Barbara Lemanowicz

tel. 56 466 81 03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.spbursztyn.sldc.pl

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego

Linowo 37

86-341 Świecie nad Osą

 

Dyrektor: mgr Katarzyna Chojnacka

tel. 56 466 96 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.splinowo.pl

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

Lisnowo 1

86-342 Łasin

 

Dyrektor: mgr Maria Domeracka

tel. 56 466 05 76

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.szkolalisnowo.republika.pl

 

 

Wykaz sołtysów z terenu gminy Świecie nad Osą

 

 

 1. Sołectwo Partęczyny

  Dariusz Maćkowiak

    Partęczyny, 86-342 Łasin

 

      Tel. 56/466 05 49

 

 1. Sołectwo Lisnowo

  Iwona Bednarska

    Lisnowo, 86-342 Łasin

      Tel. 663 339 802

 

 1. Sołectwo Mędrzyce

  Elżbieta Tyszko

    Mędrzyce, 86-320 Łasin

     Tel. 56/466 87 52

 

 1. Sołectwo Karolewo

  Marek Zabroń

  Karolewo, 86-342 Łasin

  Tel. 56/466 04 55; 793 110 871

 

 1. Sołectwo Szarnoś

  Marika Januszewska

   Szarnoś, 86-342 Łasin

      Tel. 661555326

 

 1. Sołectwo Świecie nad Osą

  Mirosława Karczewska

86-341 Świecie nad Osą

Tel. 56/466 19 41;

 

 1. Sołectwo Białobłoty

  Henryk Czaczkowski

Białobłoty, 86-341 Świecie nad Osą

      Tel. 56/466 11 65;

 

 1. Sołectwo Bursztynowo

     Zbigniew Olech

Bursztynowo, 86-341 Świecie nad Osą

    Tel. 668 965 930

 

 1. Sołectwo Kitnówko – Nowy Młyn

  Anna Domańska

Nowy Młyn, 86-341 Świecie nad Osą

Tel. 56/495 90 68; 721 747 406

 

 1. Sołectwo Linowo

  Mariusz Kubal

Linowo, 86-341 Świecie nad Osą

Tel. 783 551 958

 

 1. Sołectwo Lisnówko

  Zenon Klonowski

Lisnówko, 86-342 Łasin

Tel. 56/466 05 15

 

 1. Sołectwo Widlice

  Ewa Bruzdewicz

Widlice, 86-342 Łasin

Tel. 600 113 351

 

 1. Sołectwo Rychnowo

  Jerzy Wiśniewski

Rychnowo, 86-341 Świecie nad Osą

Tel. 56/461 85 04

 

 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.
Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Gminy w Świeciu nad Osą działa w oparciu o akty prawa stanowione przez Gminę.
Więcej informacji w Statucie Gminy oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu

W Urzędzie działają następujące referaty i samodzielne stanowiska:
1. Referat finansowy
2. Referat organizacyjny
3. Referat Budownictwa, Inwestycji i Nieruchomości
4. Samodzielne stanowisko ds. oświaty i służby zdrowia
5. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska

6. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, spraw publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy
86-341 Świecie nad Osą 1
tel. (56) 4661613
fax.(56) 4661621
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny od poniedziałku do czwartku  od godz. 7.00 do godz. 15.30

w piątki  od godz 7.00 do godz. 13.00


W soboty, niedziele i święta Urząd nieczynny.

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

    pobierz

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

             Informujemy, że od 1 lipca 2017 roku odpady komunalne będzie odbierać tak jak dotychczas Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17, 876-160 Warlubie, który został wyłoniony w drodze przetargu.

Informujemy również, że od 1 lipca 2017 roku, zmienia się sposób segregacji na terenie gminy Świecie nad Osą polegający na dodatkowym wysegregowaniu papieru i tektury. Zmiany w dotychczasowym modelu segregacji odpadów komunalnych zostały wprowadzone w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych                                 (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Przedmiotowe rozporządzenie nałożyło również obowiązek zbierania poszczególnych frakcji w pojemnikach o odpowiednich kolorach i oznaczeniach w związku z czym zostaną wymienione pojemniki.  

PAMIETAJ!

od 1 lipca 2017 roku należy segregować następujące frakcje odpadów:

 • odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
 • odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
 • odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”,
 • pozostałości po wysegregowaniu powyższych odpadów zbiera się w pojemnikach koloru „CZARNEGO", oznaczonych napisem "odpady zmieszane"

 

 

 

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

                                                             Wielki Komorsk , ul. Warlubska 17

                                                     86-160 Warlubie

                                                        tel.:  52-33-26-534 , 504-937-665

                                                            www.wiazarm.pl , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                            REGON : 091233532, NIP: 559-100-44-16

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  NA ROK 2017

GMINA  ŚWIECIE NAD OSĄ

ŚWIECIE NAD OSĄ , MĘDRZYCE

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

21

 

 

20

 

 

PAPIER

 

 

22

 

 

22

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

21

18

22

20

17

22

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

LISNOWO , LISNOWO ZAMEK , SZARNOŚ , LISNÓWKO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

7

4

8

6

3

8

SZKŁO

 

24

 

 

23

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

WIDLICE

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

6

3

7

5

2

7

SZKŁO

27

 

 

26

 

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

PARTĘCZYNY , KAROLEWO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

27

 

 

26

 

 

PAPIER

 

 

28

 

 

28

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

27

24

28

26

23

28

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

RYCHNOWO

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

13

10

14

12

9

14

SZKŁO

28

 

 

27

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

BURSZTYNOWO , BIAŁOBŁOTY , KITNÓWKO , NOWY MŁYN

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

14

11

15

13

10

15

SZKŁO

 

25

 

 

24

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

LINOWO – STRONA KOŚCIOŁA

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

 

18

 

 

17

 

PAPIER

 

 

22

 

 

22

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

21

18

22

20

17

22

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

LINOWO – STRONA SZKOŁY

 

 

 

RODZAJ ODPADÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ODPADY ZMIESZANE

20

17

21

19

16

21

SZKŁO

28

 

 

27

 

 

PAPIER

 

 

29

 

 

29

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

28

25

29

27

24

29

ODPADY BIODEGRADOWALNE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

11,25

8,22

6,20

PROSIMY O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW O GODZINIE 7.00 RANO PRZED POSESJĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia gminy Świecie nad Osą jest ściśle powiązana z dziejami historycznej Ziemi Chełmińskiej. We wczesnym średniowieczu tereny obecnej gminy były podzielone na dwie części: północną – pruską i południową – polską. Granicę pomiędzy tymi obszarami wyznaczała rzeka Osa. Świecie nad Osą stanowiło w średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Ziemi Chełmińskiej. Pierwsza wzmianka o Świeciu pochodzi z roku 1391. W 1404 r. wieś otrzymała przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W latach 1454-1772 cały obszar obecnej gminy znajdował się w granicach Królestwa Polskiego. W latach 1772-1918 (z 7-letnią przerwą w okresie Księstwa Warszawskiego), tereny gminy znajdowały się pod zaborem pruskim. W okresie międzywojennym wchodziły w skład województwa pomorskiego, a po II wojnie światowej znajdowały się kolejno w granicach administracyjnych województw: pomorskiego, bydgoskiego i toruńskiego. Od 1999 r. należą do województwa kujawsko-pomorskiego.

Bogata historia średniowieczna terenów gminy Świecie nad Osą znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych stanowiskach archeologicznych. W 2003 roku liczba tych stanowisk wyniosła w gminie 490. Do najważniejszych należą: grodziska średniowieczne w Świeciu nad Osą (nr 1 i 80) oraz grodzisko w Lisnowie. Niemal cały obszar gminny jest cenny archeologicznie.

Ponadto, na terenie gminy są zlokalizowane liczne zabytki architektury i budownictwa, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W chwili obecnej w ewidencji znajduje się 205 obiektów. Najliczniejszą grupę zabytków nieruchomych stanowią zespoły parkowo-pałacowe w: Białobłotach, Bursztynowie, Karolewie, Kitnówku, Linowie, Lisnowie, Mędrzcach, Nowym Młynie, Partęczynach-Babkach, Szarnosiu, Świeciu nad Osą. Mimo dużej wartości historyczno-kulturowej zespołów parkowo-pałacowych, w chwili obecnej są one w znacznym stopniu zdegradowane.

Do najbardziej wartościowych pod względem kulturowym obiektów sakralnych zlokalizowanych w gminie należy zaliczyć: Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Linowie z XIII wieku, kościół w Bursztynowie p.w. św. Andrzeja Boboli z 1938 r. i odbudowany w 1956 r. na starych fundamentach kościół p.w. Chrystusa Króla w Lisnowie. Znaczną wartość mają również cmentarze ewangelickie i rzymsko-katolickie w: Linowie, Lisnowie, Mędrzycach, Partęczynach, Rychnowie i Świeciu nad Osą.

Godnymi uwagi są również historyczne obiekty przemysłowe takie, jak: gorzelnia na terenie folwarku w Mędrzycach, młyn wodny w Świeciu nad Osą, mleczarnie w Świeciu nad Osą, Partęczynach Babkach, kuźnie w Partęczynach Babkach i Lisnowie czy też obiekty kolejnictwa: budynki stacji kolejowych i strażnic w Bursztynowie, Linowie, Szarnosiu czy Białobłotach. Znaczącą wartość posiadają również obiekty architektury i budownictwa takie, jak: budynki szkolne w Bursztynowie, Linowie, Lisnowie, Lisnówku, Partęczynach, Rychnowie czy Świeciu nad Osą, leśniczówka w Kowalikach, czy stara karczma w Partęczynach Babkach.