Drukuj

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

 

 

Całkowity koszt realizacji programu:

 

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

 

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 Program ma zapewniać:

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż

 

Program umożliwia osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności oraz poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego aktywność zawodową wpływa na uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od rodziny.

 

Sposób zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerami  telefonu:

Podstawa prawna:

 

  • Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
 

Załączniki