Drukuj

KMPUTERY TRAFIŁY DO DZIECI

 

Gmina Świecie nad Osą w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” przekazała dzieciom z terenu naszej gminy w formie darowizny 224 laptopy marki HP 255 G8 5N3LEA z systemem operacyjnym Windows 11  o łącznej wartości 482 160,00 zł brutto.

 

Celem  Programu było wyeliminowanie problemu jakim jest deficyt sprzętu komputerowego  na terenach, w których  funkcjonowały niegdyś PPGR.

 

Wszystkim  obdarowanym  życzymy bezproblemowego używania sprzętu i wspaniałych wyników w nauce. Jest to pomoc bardzo potrzebna w rozwoju cyfrowym  dzieci.