Będę Rycerzem”
 
" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo informuje, iż w okresie od 01.06 - 31.12.2022 realizuje projekt ,,Będę Rycerzem”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt przewiduje organizację  zajęć zręcznościowo-historycznych które obejmują 8-cio miesięczny okres warsztatów jazdy konnej podczas których doskonalone są próby zręcznościowe. W zadaniu udział bierze 26-ciu uczestników w wieku 11- 25 lat z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego i grudziądzkiego. Działania te zawierają się w sferze działań z zakresu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oraz całej rodziny. Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu dziejów rycerstwa polskiego, warsztaty władania bronią rycerską, oraz organizowane są wycieczki szlakiem zamków średniowiecznych jako żywe lekcje historii. Uczestnicy projektu doskonalą umiejętności zręcznościowe,  które konfrontują podczas organizowanych w ramach projektu pokazów rycerskich dla młodzieży by w przyszłości jako rycerze stanąć w szranki w Turniejach Rycerskich organizowanych na terenie naszego kraju i za granicą, tym samym reprezentując swoją drużynę, region i kraj. Zadanie prowadzone jest w 3 miejscowościach:
1. w Golubiu-Dobrzyniu gdzie zajęcia zręcznościowe prowadzone są w dwóch drużynach:  w Stajni Zamkowej ,, Pałasz" i Stajni ,,U Szynków";
2. w Osadzie Karbówko w Elgiszewie,
3. w Linowie w Sekcji Jeździeckiej -Linowo Królewskie, działającej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ,,PRZEŁOM". W ramach zadania, cztery drużyny przedstawiają opanowany poziom umiejętności z zakresu danej próby zręcznościowej podczas organizowanych 3 pokazach zręcznościowych w następujących miejscowościach: 
1. w Świeciu nad Osą podczas Wiosennego Turnieju Rycerskiego organizowanego od lat 25 lat,
2. w Golubiu-Dobrzyniu podczas Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim, 
3. w Elgiszewie w Osadzie"