Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Świecie nad Osą

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                              47 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                             22 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                                        218 794 zł