OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Strategii Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2030.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu Strategii Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. póz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2022 r. póz. 1079, 1846) oraz uchwały XXIV/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Świecie nad Osą, Wójt Gminy Świecie nad Osą serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2030.

Termin konsultacji: od 7 listopada do 11 grudnia 2022 roku. Forma konsultacji:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr l i skierowanie
  do Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą l, 86-341 Świecie nad Osą,
 • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzy stanowiącym załącznik nr l i przesłanie
  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • wyrażenie opinii ustanie do protokołu,
  • uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 09 listopada 2022 roku o godzinie
   17:15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Agnieszka Szczepańska, Urząd Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą l, 86-341 Świecie nad Osą, pokój nr 3; tel.: 567 466 16 13; 793 117 370.