Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat