Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie

 

We wtorek podpisaliśmy umowę na "Przebudowę  obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn".

W ramach tego zadania przebudujemy trzy place zabaw poprzez wymianę podłoża, montaż nowych zabawek, remont ogrodzeń oraz wykonanie nasadzeń.

 

Zadanie zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, a środki zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".