Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie  o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

przeznaczonej  pod tereny zabudowy  usługowej oznaczonej działkami nr 41/2  i 42/2

 

Załączniki