wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat