I N F O R M A C J A 
 

 

        Urząd Gminy w Świeciu nad Osą informuje,
że do dnia 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski na planowane w 2016 roku zadrzewianie własnych terenów.
       Wniosek powinien zawierać:
·      oznaczenie właściciela nieruchomości,
·      numer działki,
·   formę zadrzewiania np. przyzagrodowe, nadwodne, pasy ochronne, żywopłotowe czy uzupełnianie zadrzewień istniejących.
      Do wniosku należy załączyć mapę z zaznaczeniem granic nieruchomości i planowanym zadrzewieniem.