Drukuj
Nabór wniosków w związku z wymarznięciami

 
W związku z wystąpieniem szkód wywołanych wymarznięciem oziminy informujemy, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
            Zainteresowani rolnicy, u których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania powinni dokonać pisemnych zgłoszeń do dnia 31 marca 2016 r. celem oszacowania strat przez Komisję (po oficjalnym powołaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego).
              Komisja oszacuje straty na pisemny wniosek rolnika, który można pobrać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 10. Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać do komisji w biurze nr 10 Urzędu Gminy w Świeciu nad Osą.

Wniosek w związku z wymarznięciami (83kB) word