Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu ul. Legionów 48 86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektu Samoobrona Kobiet".

W wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami — ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz — samoobrony rusza l edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych linków do strony internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej (www. mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/), na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Marek MAGOWSKI

 

 


Jednocześnie informuje, że na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu wyznaczono kpt. Krzysztofa JANCZAK (tel. 261 - 482 - 096, 601 .- 675 - 989) jako osobę odpowiedzialną za 
udzielanie informacji w przedmiotowej sprawie.