"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno - rentowych.
Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie / zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838,60 zł,
- 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271,60 zł.

Więcej informacji o zawieszeniu/zmniejszeniu emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na w stronie www.krus.gov.pl".