"Dzięki ogromnej uprzejmości Pana Henryka Miłoszewskiego z toruńskiego Oddziału PTTK, publikujemy informatory o szlakach turystycznych przebiegających przez Naszą Gminę. Autorem tekstów i zdjęć jest Pan Henryk Miłoszewski.".