Od 1.01.2017 r. możliwy jest rolniczy handel detaliczny, kiedy to weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Sprzedaż konsumentom produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego o wartości do 20 tys. zł. jest zwolniona z opodatkowania.

Szczegóły: