Drukuj

URZĄD GMINY W ŚWIECKI NAD OSĄ

INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZINIE 9:00

W TUT. URZĘDZIE NA SALI POSIEDZEŃ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI

FIRMY GARDEN W GRUDZIĄDZU

W CELU ZATRUDNIENIA PODJĘCIA PRACY W WYŻEJ WYMIENIONYM ZAKŁADZIE.