Świecie nad Osą, 2017-10-02

 

 

 

MIESZKAŃCY,

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE

  GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

 

         

O G Ł O S Z E N I E

   Informuję, że w dniu 23 października 2017 roku od godz. 7:30 na terenie miejscowości Linowo, Rychnowo, Świecie nad Osą, Mędrzyce, Widlice, Lisnówko, Lisnowo, Lisnowo - Zamek    oraz w dniu 24 października 2017 roku od godz. 7:30 na terenie miejscowości Bursztynowo, Białobłoty, Kitnówko, Nowy Młyn, Szarnoś, Karolewo, Partęczyny odbędzie się zbiórka następujących odpadów:

 

  • Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • DROBNYCH odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z drobnych prac remontowo - budowlanych (Będą odbierane tylko w mocnych workach o pojemności nie większej niż 120 l),
  • Opon (tylko samochodowe), akumulatorów i chemikaliów,
  • Sprzętu elektronicznego i elektrycznego (Kompletny).

 

            Odpady będą odebrane nieodpłatnie przez Zakład Wielobranżowy "WIĄZAR" Menard Wiesław z siedzibą w Wielkim Komórsku przy  ul. Warlubskiej 17,                      86-160 Warlubie.

Obowiązkiem właściciela jest wystawienie odpadów do najbliższej drogi publicznej, utwardzonej do godziny 7:30 rano.

INFORMACJA: 52 332 65 34, 504-937-665

(Wiązar)