W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy oraz w oparciu o bieżące komunikaty i ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Warszawie o prognozowanym przejściu nad obszarem Polski w dniu dzisiejszym, w godzinach wieczornych i nocnych frontu niżowego, któremu towarzyszyć będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci opadów nawalnych i porywów wiatru zalecam:

1/ poinformowanie ludności za terenach przewidywanego zagrożenia o prognozowanej gwałtownej skali zjawisk (wiatr w porywach lokalnie do 100 - 115 km/h, nawalne opady deszczu);

2/ spowodowanie, w sytuacji kiedy jest to jeszcze możliwe, sprawdzenia stanu budynków, dokonanie dodatkowych zabezpieczeń budynków, dokonanie możliwego w obecnych warunkach zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przebywających w budynkach uszkodzonych (dotyczy szczególnie obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12 sierpnia br.);

3/ zabezpieczenie pełnej dyspozycyjności pracowników administracji samorządowej, szczególnie odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz dostępności zasobów magazynów OC i zarządzania kryzysowego;

4/ zabezpieczenie możliwości udostępnienia na potrzeby czasowej ewakuacji osób poszkodowanych pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej (świetlice, domy kultury, ew. placówki oświatowe);

5/ zabezpieczenie zapasu wody pitnej, przenośnych źródeł światła, zasilania telefonów komórkowych (naładowanie ich baterii), zatankowanie pojazdów służbowych (prywatnych).

Kolejne komunikaty i ostrzeżenia będą sukcesywnie przesyłane do Państwa wiadomości, w związku z powyższym proszę o śledzenie komunikatów przesyłanych przez służbę dyżurną WCZK w Bydgoszczy poprzez systemy: RSO, SISMS, drogą mailową oraz umieszczanych na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Proszę o systematyczne przekazywanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy ( tel: 52-3497386 ; fax: 52-3497656 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji o stratach, uszkodzeniach, nieprzejezdności dróg oraz innych faktach mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludności, stan infrastruktury technicznej.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w systemie łączności telefonicznej i radiowej proszę w sytuacjach szczególnych próbować wykorzystać do przekazania ważnych informacji systemy łączności Policji, PSP, ew. zespołów ratownictwa medycznego (karetki pogotowia).