Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" zaprasza przedsiębiorców z obszaru działania LGD na Forum Przedsiębiorczości.

TERMIN:  21 listopada 2017 r. od godz. 09.00.

MIEJSCE: Aula przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lisewie.

Szczegóły: http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/253-forum-przedsiebiorczosci-partnerska-inicjatywa-na-rzecz-rozwoju-przedsiebiorczosci-na-obszarach-wiejskich