15.03.2018 r. w godzinach 09:00 - 12:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców do Mobilnego Punktu Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego w Grudziądzu zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą, w którym będzie możliwe:


1) złożenie wcześniej przygotowanych zeznań podatkowych,
2) pobranie formularzy zeznań podatkowych,
3) uzyskanie informacji w zakresie zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.,
4) uzyskanie pomocy dotyczącej zasad sporządzania zeznań w formie elektronicznej:
a) składanych samodzielnie przez podatników,
b) wstępnie wypełnionych zeznań przez urząd skarbowy (PFR),
c) wniosków o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ).

Rozlicz PIT za 2017 r. w Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą! Zapraszamy!