Wójt Gminy Świecie nad Osą

informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2016-2023”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 1.1 Uchwały Nr xxiv/165/2017 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Świecie nad Osą, Wójt Gminy Świecie nad Osą informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świecie nad Osą dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”.

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców Gminy Świecie nad Osą uwag dotyczących projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Świecie nad Osą.

Konsultacje odbędą się od 5 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnego złożenia opinii, uwag lub propozycji,
w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”, który udostępnia się
wraz z formularzem konsultacji:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Świecie nad Osą – www. swiecienadosa.pl
  2. w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - pokój nr 10.

Wszelkie opinie, uwagi lub propozycje należy składać na formularzu konsultacji w terminie
od dnia 5 kwietnia do dnia 16 kwietnia 2018 roku:

  1. w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023”,
  2. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą,
  3. przesyłając na  adres: Urząd Gminy Świecie nad Osą, Świecie nad Osą 1, 86-341 Świecie nad Osą,
    (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).

 

  Lokalny _Program_Re... nad Osą.doc     pobierz
  Formularz_konsultacji.doc     pobierz