Rozpoczęły się prace związane z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Widlice.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice” jest realizowane w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem realizowanego zadania jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 r. poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na kotłownię w miejscowości Widlice.

Wartość dofinansowania wynosi 169 380,00 zł.

Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2018 r.