Trwają prace związane z realizacją projektu pn. "Budowa przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej Nowy Młyn – Świecie nad Osą".

Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

            Celem realizowanej inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie podstawowych usług lokalnych poprzez budowę przepompowni ścieków w Nowym Młynie oraz kanalizacji tłocznej o długości 3,676 km Nowy Młyn - Świecie nad Osą, rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Nowy Młyn o długości 0,200 km, modernizację sieci kanalizacji grawitacyjnej na odcinku 0,100 km oraz demontaż istniejącej oczyszczalni ścieków.          

Wartość inwestycji wynosi  1 024 956,02 zł.

Planowany termin zakończenia prac – czerwiec 2018 r.