Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w dyskusji i uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących zadania pn.: „Rewitalizacja centrum miejscowości Mędrzyce poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno – kulturalno – sportowe”

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej
w Mędrzycach, 30 października 2018 r., o godz. 1600.

 

Materiały, tj. projekt planu zagospodarowania działki oraz formularz konsultacji są dostępne w:

  • siedzibie Urzędu Gminy Świecie nad Osą, pok. Nr 10;
  • na stronie internetowej gminy www.swiecienadosa.pl.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 50/2018

- Ogłoszenie o konsultacjach

- Koncepcja zagospodarowania działki

- Formularz konsultacji

 

  Zarządzenie.pdf 637,16 KB (pdf)   pobierz
  Ogłoszenie o konsultacjach.pdf 262,76 KB (pdf)   pobierz
  koncepcja zagospoda...MĘDRZYCE.pdf 198,97 KB (pdf)   pobierz
  Formularz konsultac...łecznych.doc 35,5 KB (doc)   pobierz