Od października trwają prace związane z realizacją zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą.

Inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
nad Osą, Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą.

Obecnie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu nad Osą wykonano już ponad 90% zaplanowanych prac. Została wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna, przeprowadzono prace termomodernizacyjne dachu i ścian zewnętrznych, wymieniono instalację elektryczną, oświetleniową oraz c.o. zainstalowano pompę ciepła, a także instalację fotowoltaiczną.

Równocześnie trwają prace związane z wymianą konstrukcji dachu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W grudniu br. rozpoczęto prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Gminy powiązane z generalnym remontem obiektu. Obecnie trwają prace rozbiórkowe oraz prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 7 006 469,27 zł.

Zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Świecie nad Osą jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.    

Gmina Świecie nad Osą otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 997 400,92 zł.