Informujemy, że Gmina Świecie nad Osą otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w miejscowości Lisnowo.

 

W 2019 roku teren w miejscowości Lisnowo zamieni się w centrum w ramach którego powstaną obiekty infrastruktury kulturalno – sportowej: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, altany z ławostołami i grillem, stoły do gry w tenisa oraz do gier planszowych, boisko do gry w siatkówkę. Obszar zostanie zagospodarowany zielenią oraz oświetlony lampami solarnymi.

 

Zadanie pn. Stworzenie centrum kulturalno – sportowo – edukacyjnego w miejscowości Lisnowo jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 348 647,53 zł, w tym wartość dofinansowania: 296 350,40 zł.