Zdjęcia z Uroczystego wręczenia umowy RPO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
„Stworzenie centrum kulturalno- sportowo – edukacyjnego w miejscowości Lisnowo”