Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logoZnalezione obrazy dla zapytania kujaw pomorze logoZnalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rozpoczęły się prace  związane z Przebudową nawierzchni drogi gminnej  nr 041502C   w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 

Zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041502C w miejscowościach Rychnowo i Linowo" jest realizowane w ramach  działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej.

 Celem realizowanego zadania  jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej                nr 041502C o długości 1,446 km w miejscowościach Rychnowo i Linowo.

 Wartość  dofinansowania wynosi 825 903,00 zł.

 Planowany termin zakończenia prac 15 wrzesień 2019 roku.