Szanowi potencjalni Grantobiorcy,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” termin na składanie wniosków w ramach konkursów nr 2/2019/G oraz 3/2019/G został wydłużony *do 05.07.2019 r. do godz. 16:00. *

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/455-komunikat-nr-1-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/456-komunikat-nr-1-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-konkursu-3-2019-g

Komunikat nr 1 dla konkursu nr 2/2019/G - wydłużenie terminu składania wniosków w ramach konkurs 2/2019/G

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków – 2/2019/G

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez tradycję”  informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 2/2019/G

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 2/2019/2G zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 05.07.2019 r. do godz. 16:00

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie 2 „Terminy”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski: 29.05.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 05.07.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2019 r. ”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 2/2019/G

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/G – termin naboru wydłużony

 

 

Komunikat nr 1 dla konkursu 3/2019/G - wydłużenie terminu składania wniosków w ramach konkursu 3/2019/G

Komunikat nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków – 3/2019/G

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

Typ b)  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
Typ c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”  informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 3/2019/G

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 3/2019/2G zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 05.07.2019 r. do godz. 16:00

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w punkcie 2 „Terminy”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski: 29.05.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 05.07.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2019 r. ”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 3/2019/G

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2019/G – termin naboru wydłużony do 05.07.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/G – termin naboru wydłużony