INFORMACJA

 

Rada Gminy w Świeciu nad Osą

uprzejmie informuje, że obrady VIII Sesji Rady Gminy

odbędą się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 1030

w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach