O g ł o s z e n i e

 

Informuję, że w roku bieżącym po raz kolejny organizowany jest konkurs pn.

                                    „ Piękna Zagroda”

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

I etap gminny

II etap powiatowy

i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

  • „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”,
  • „Najbardziej zadbana działka siedliskowa”.

Regulamin konkursu i karty zgłoszenia znajdują się u sołtysów i w Urzędzie Gminy, pok. Nr 10. Zwracam się z prośbą,

aby każda zainteresowana osoba zapoznała się z regulaminem konkursu i wypełniła kartę zgłoszenia.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 20 sierpnia 2019 r.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem laureaci pierwszych miejsc nie mogą brać udziału w 3 kolejnych edycjach konkursu.

Konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz warunków higieniczno- sanitarnych gospodarstw i działek siedliskowych.

         Serdecznie zapraszam mieszkańców do udziału w w/w konkursie.

 

|-| Wójt Gminy Ireneusz Maj