ZAKOŃCZYLIŚMY PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CENTRUM _*

*_EDUKACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWEGO_*

*_W SZARNOSIU_*

*__*

Zakończona została inwestycja pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Szarnoś poprzez zagospodarowanie terenu na cele edukacyjno-kulturalno-sportowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie Projektu zostało pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".

Zadanie zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.