OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA PRZEBUDOWĘ I ETAPU DROGI GMINNEJ W BURSZTYNOWIE
03 września 2021 roku podpisaliśmy umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn." Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo od km 0+000 do km 0+985".
Jest już zawarta umowa z Wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.
Planowane zakończenie zadania 30-11-2021 roku.
Wartość całego zadania 668 043,09 zł z tego 371 823,00 zł stanowi dofinansowanie.