Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - lokal nr 9 położony w budynku nr 24 w Szarnosiu

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat

 
 

Wójt Gminy Świecie nad Osą podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat