Oferty na ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023 dla grup otwartych

Firma Maximus broker sp. z o.o. przygotowaliśmy dla naszych Klientów bardzo korzystne oferty na ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023 dla grup otwartych (przystąpić może nawet 1 dziecko od Państwa z Gminy/Powiatu/ Szkoły) Z ubezpieczenia tego może skorzystać każdy rodzic (pracownik Urzędu jeżeli ma swoje dzieci w placówkach innych niż Gminne/ Powiatowe też)

Co ważne- przedmiotowe oferty mają bardzo szeroki zakres ubezpieczenia. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 722 390 150

 

 
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 041505C W MIEJSCOWOŚCI BURSZTYNOWO
Trwają prace związane z przebudową drugiej części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo.
Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 445 376,00 zł.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

OGŁOSZENIE W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez GRAD na terenie Gminy Świecie nad Osą

Świecie nad Osą, 5.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez GRAD na terenie                                                                                                                                                                                            Gminy Świecie nad Osą w dniu 30.06.2022 roku informuję, że Gmina Świecie nad Osą zamierza wystąpić do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. Gospodarstwa rolne, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych Gradem do dnia 14.07.2022 r.Po zebraniu wniosków Wójt Gminy Świecie nad Osą wystąpi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji. Złożone wnioski będą podstawą do pracy przez Komisję ds. szacowania strat powołaną przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - Referat

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji od poniedziałku do czwartku w godz. 7°° - 1530, oraz piątki w godz. 7°° - 13°° do dnia 14 lipca 2022 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą
oraz         na         stronie         internetowej         http://www.swiecienadosa.pl/i http://swiecienadosa.bip.gov.pl/

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą

/-/ Ireneusz Maj