TRYGORT - Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych - wizyta studyjna

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis" serdecznie zaprasza liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „TRYGORT –  lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele  w województwie warmińsko-mazurskim”.

 Aktywne, silne, pomysłowe, wykorzystujące istniejący potencjał i zasoby
lokalne społeczeństwo !!!

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich.Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Vistula - Terra Culmensis”  tj. obszar gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji::

  • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
  • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Vistula”,
  • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Vistula) działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie. Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa
Termin zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 22 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

  • osobiście w Biurze LGD – Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
  • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej.

Zapoznaj się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji: pobierz REGULAMIN 

 

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – k. p. a.)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje
o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.178.13.2021.MM z dnia 14.07.2022r., w której
sprostowano na wniosek oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29.03.2022r. znak: GD.RUZ.4210.178.10.2021.MM
stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez
wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn: „Budowa
rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.