Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 Załączniki

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899)podaje do publicznej wiadomości

 
 

 

 

 

 

 

Trwa budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą. Zadanie realizuje nowy Wykonawca - Zakład Budowlany Sławomir Szulc z Radzynia Chełmińskiego.      Prace posuwają się w zaskakującym tempie.

Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na przyjęcie nowych osób do ŚDS.

Środowiskowy dom samopomocy, zwany inaczej ośrodkiem wsparcia, służy budowaniu sieci