KOMUNIKAT
MIESZKAŃCY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Od 1 września 2022 r. zostają uruchomione nowe linie gminnego transportu publicznego:
1) linia G-I-Świecie nad Osą-Szarnoś-Karolewo-Lisnowo-Widlice-Mędrzyce-Partęczyny-Świecie nad Osą
2) linia G-II -Świecie nad Osą-Kitnówko-Białobłoty-Bursztynowo-Blizno-Blizienko-Rywałd-Stara Ruda-Bursztynowo-Świecie nad Osą
3) linia G-III-Świecie nad Osą-Rychnowo-Linowo-Rychnowo-Świecie nad Osą
Ceny biletów obowiązujące na liniach:
1) 2,00 zł bilet normalny jednorazowy
2) 76,00 zł bilet miesięczny na linii G-I
3) 77,00 zł bilet miesięczny na linii G-II
4) 30,00 zł bilet miesięczny na linii G-III
Zapraszamy na stronę internetową: www.swiecienadosa.pl na której znajdują się obowiązujące rozkłady jazdy.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „28. Świecie nad Osą 29. Świecie P01 34,90 nad P22 858 6 37,80 1136 904 kilometrów poszczególnym kursie Razem kilometrów dziennie 1130 1700 858 28,00 1136 8,50 8,50 706 904 Droga powiatowa nr 1410C 4,50 21,50 106,80 1130 4,50 31,30 Kursuje: nauki szkolnej od poniedziałku piątku; -codziennie wyłączeniem sobóti niedziel, ustawowo wolnych oraz V; kursuje miesiącu grudniu w dniach: 12, 30. 12; Droga powiatowa nr 1407C 8,50 8,50 19,00”
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „LINIA KOMUNIKACYJNA I.p. G-III: ŚWIECIE NAD OSĄ- RYCHNOWO LINOWO ŚWIECIE NAD OSĄ Nazwa przystanku 1. Świecie nad Osą godzina npzelpo godzina odjazdu godzina odjazdu 820 o 2. Uwagi Rychnowo 3. 822 Rychnowo Droga powiatowa nr 1407 c 1132 4. 825 Linowo Straż 1135 Droga powiatowa nr 1407 c 830 5. 835 1140 Rychnowo| Droga powiatowa nr 1407 1145 6. 837 Rychnowo Droga powiatowa nr 1042 7. 1147 840 Świecie nad Osą Droga powiatowa nr 1407 c 1150 845 Droga powiatowa nr 1407 c 1155 Droga powiatowa nr 1407 c”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
 
 


Będę Rycerzem”
 
" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo informuje, iż w okresie od 01.06 - 31.12.2022 realizuje projekt ,,Będę Rycerzem”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt przewiduje organizację  zajęć zręcznościowo-historycznych które obejmują 8-cio miesięczny okres warsztatów jazdy konnej podczas których doskonalone są próby zręcznościowe. W zadaniu udział bierze 26-ciu uczestników w wieku 11- 25 lat z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego i grudziądzkiego. Działania te zawierają się w sferze działań z zakresu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oraz całej rodziny. Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu dziejów rycerstwa polskiego, warsztaty władania bronią rycerską, oraz organizowane są wycieczki szlakiem zamków średniowiecznych jako żywe lekcje historii. Uczestnicy projektu doskonalą umiejętności zręcznościowe,  które konfrontują podczas organizowanych w ramach projektu pokazów rycerskich dla młodzieży by w przyszłości jako rycerze stanąć w szranki w Turniejach Rycerskich organizowanych na terenie naszego kraju i za granicą, tym samym reprezentując swoją drużynę, region i kraj. Zadanie prowadzone jest w 3 miejscowościach:
1. w Golubiu-Dobrzyniu gdzie zajęcia zręcznościowe prowadzone są w dwóch drużynach:  w Stajni Zamkowej ,, Pałasz" i Stajni ,,U Szynków";
2. w Osadzie Karbówko w Elgiszewie,
3. w Linowie w Sekcji Jeździeckiej -Linowo Królewskie, działającej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ,,PRZEŁOM". W ramach zadania, cztery drużyny przedstawiają opanowany poziom umiejętności z zakresu danej próby zręcznościowej podczas organizowanych 3 pokazach zręcznościowych w następujących miejscowościach: 
1. w Świeciu nad Osą podczas Wiosennego Turnieju Rycerskiego organizowanego od lat 25 lat,
2. w Golubiu-Dobrzyniu podczas Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim, 
3. w Elgiszewie w Osadzie"
 

KMPUTERY TRAFIŁY DO DZIECI

 

Gmina Świecie nad Osą w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” przekazała dzieciom z terenu naszej gminy w formie darowizny 224 laptopy marki HP 255 G8 5N3LEA z systemem operacyjnym Windows 11  o łącznej wartości 482 160,00 zł brutto.

 

Celem  Programu było wyeliminowanie problemu jakim jest deficyt sprzętu komputerowego  na terenach, w których  funkcjonowały niegdyś PPGR.

 

Wszystkim  obdarowanym  życzymy bezproblemowego używania sprzętu i wspaniałych wyników w nauce. Jest to pomoc bardzo potrzebna w rozwoju cyfrowym  dzieci.