Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Świecie nad Osą

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                              47 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                             22 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                                        218 794 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w Mędrzycach zakończona

 

W zeszłym tygodniu została odebrana inwestycja polegająca na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Mędrzyce.

Wartość zadania wyniosła 349.500,00 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie  331.990,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą zadania był INSTAL Hurt-Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.

 

Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

Zakończyły się prace związane z budową  boiska wielofunkcyjnego oraz strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mędrzyce.

Wartość zadania wyniosła 848.700,00 zł.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie  763.745,13 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie wykonała firma ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa.

 

Zadanie ujęte jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.