Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie

 

We wtorek podpisaliśmy umowę na "Przebudowę  obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn".

W ramach tego zadania przebudujemy trzy place zabaw poprzez wymianę podłoża, montaż nowych zabawek, remont ogrodzeń oraz wykonanie nasadzeń.

 

Zadanie zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, a środki zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję".

Ogłoszenie sprzedaż lokalu

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 Załączniki

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT

WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021r., póz. 1899)podaje do publicznej wiadomości