Obwieszczenie
Działając zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021
r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – k. p. a.)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Informuje
o wydaniu postanowienia GD.RUZ.4210.178.13.2021.MM z dnia 14.07.2022r., w której
sprostowano na wniosek oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29.03.2022r. znak: GD.RUZ.4210.178.10.2021.MM
stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez
wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe, w związku z inwestycją pn: „Budowa
rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

 

 

Oferty na ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023 dla grup otwartych

Firma Maximus broker sp. z o.o. przygotowaliśmy dla naszych Klientów bardzo korzystne oferty na ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023 dla grup otwartych (przystąpić może nawet 1 dziecko od Państwa z Gminy/Powiatu/ Szkoły) Z ubezpieczenia tego może skorzystać każdy rodzic (pracownik Urzędu jeżeli ma swoje dzieci w placówkach innych niż Gminne/ Powiatowe też)

Co ważne- przedmiotowe oferty mają bardzo szeroki zakres ubezpieczenia. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 722 390 150

 

 
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 041505C W MIEJSCOWOŚCI BURSZTYNOWO
Trwają prace związane z przebudową drugiej części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo.
Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 445 376,00 zł.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.