OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Na podstawie art. 38, art 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz §3, §4, §6 i§13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
 
 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)
Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lisnowo, gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.
 
 

                      

 

 

 

                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

          OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. l pkt l i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 1899) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2213 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą,

gmina Świecie nad Osą, stanowiącej własność Gminy Świecie nad Osą.

 
KOMUNIKAT
MIESZKAŃCY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Od 1 września 2022 r. zostają uruchomione nowe linie gminnego transportu publicznego:
1) linia G-I-Świecie nad Osą-Szarnoś-Karolewo-Lisnowo-Widlice-Mędrzyce-Partęczyny-Świecie nad Osą
2) linia G-II -Świecie nad Osą-Kitnówko-Białobłoty-Bursztynowo-Blizno-Blizienko-Rywałd-Stara Ruda-Bursztynowo-Świecie nad Osą
3) linia G-III-Świecie nad Osą-Rychnowo-Linowo-Rychnowo-Świecie nad Osą
Ceny biletów obowiązujące na liniach:
1) 2,00 zł bilet normalny jednorazowy
2) 76,00 zł bilet miesięczny na linii G-I
3) 77,00 zł bilet miesięczny na linii G-II
4) 30,00 zł bilet miesięczny na linii G-III
Zapraszamy na stronę internetową: www.swiecienadosa.pl na której znajdują się obowiązujące rozkłady jazdy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Będę Rycerzem”
 
" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowo informuje, iż w okresie od 01.06 - 31.12.2022 realizuje projekt ,,Będę Rycerzem”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt przewiduje organizację  zajęć zręcznościowo-historycznych które obejmują 8-cio miesięczny okres warsztatów jazdy konnej podczas których doskonalone są próby zręcznościowe. W zadaniu udział bierze 26-ciu uczestników w wieku 11- 25 lat z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego i grudziądzkiego. Działania te zawierają się w sferze działań z zakresu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oraz całej rodziny. Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu dziejów rycerstwa polskiego, warsztaty władania bronią rycerską, oraz organizowane są wycieczki szlakiem zamków średniowiecznych jako żywe lekcje historii. Uczestnicy projektu doskonalą umiejętności zręcznościowe,  które konfrontują podczas organizowanych w ramach projektu pokazów rycerskich dla młodzieży by w przyszłości jako rycerze stanąć w szranki w Turniejach Rycerskich organizowanych na terenie naszego kraju i za granicą, tym samym reprezentując swoją drużynę, region i kraj. Zadanie prowadzone jest w 3 miejscowościach:
1. w Golubiu-Dobrzyniu gdzie zajęcia zręcznościowe prowadzone są w dwóch drużynach:  w Stajni Zamkowej ,, Pałasz" i Stajni ,,U Szynków";
2. w Osadzie Karbówko w Elgiszewie,
3. w Linowie w Sekcji Jeździeckiej -Linowo Królewskie, działającej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ,,PRZEŁOM". W ramach zadania, cztery drużyny przedstawiają opanowany poziom umiejętności z zakresu danej próby zręcznościowej podczas organizowanych 3 pokazach zręcznościowych w następujących miejscowościach: 
1. w Świeciu nad Osą podczas Wiosennego Turnieju Rycerskiego organizowanego od lat 25 lat,
2. w Golubiu-Dobrzyniu podczas Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku Golubskim, 
3. w Elgiszewie w Osadzie"