W związku z częstymi wypadkami przy eksploatacji instalacji gazowych zasilanych gazem propan butan, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego przypomina o ciążących na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązkach w zakresie bezpiecznego użytkowania butli gazowych

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI GAZOWYCH

 

-           kupuj butle wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie
butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, takich jak np. stacje autogazu lub
nielegalne rozlewnie;

- sprawdzaj, czy na butli znajduje się informacja o firmie napełniającej butlę;

- zachowaj folię termokurczliwą i paragon do ewentualnej reklamacji;

- sprawdź  (przez  przeszkolonego   instalatora)   przynajmniej   raz  w  roku   stan
techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla;

- dbaj o stan techniczny przewodów gazowych w twoim  urządzeniu, głównie

przewodów elastycznych (gumowych); należy regularnie sprawdzać, czy przewód

elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty;

- nigdy nie stawiaj butli z gazem w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach

nasłonecznionych; temperatura w pomieszczeniach, w których używana jest butla,
nie może wynosić więcej niż 35°C;

-   nie przechowuj butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu;

-   transportuj   butle   wyłącznie   w   pozycji   stojącej,   zabezpieczając  je   przed
przesuwaniem;

- zapewnij skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których stosujesz urządzenia
na gaz płynny. Pamiętaj o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja
powinna być oddolna;

- po każdej wymianie butli sprawdzaj szczelność całej instalacji gazowej od zaworu
na butli do połączenia z urządzeniem gazowym (kuchenką gazową, piecykiem
gazowym itp.)

- zakręcaj każdorazowo zawór na butli po zaprzestaniu korzystania z urządzenia
gazowego, aby instalacja nie była cały czas pod ciśnieniem

zaleca się wymianę na nowe istniejących zaworów redukcyjnych (reduktorów)
zamontowanych    w    instalacji    gazowej,    wyprodukowanych    na    podstawie
nieobowiązującej od 13 lat Polskiej Normy PN-71/M-40321. Numer Polskiej Normy
wybity jest na pokrywie zaworu redukcyjnego (reduktora

KONKURS “POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar po raz pierwszy ogłosiła w lutym 2009 r. I edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, by promować polskie rolnictwo, problematykę związaną z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym oraz wzbogacać debatę publiczną na temat polskiej wsi.

Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W skład Kapituły wchodzą wybitni naukowcy, zaangażowani w promocję polskiego rolnictwa
i dorobku kulturowego wsi. Wśród jej członków znajdują się: prof. dr hab. Jerzy Wilkin (przewodniczący Kapituły), dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka, dr Barbara Perepeczko, prof. dr hab. Józef Styk oraz prof. dr hab. Roch Sulima.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. pln oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU

DOKUMENTY KONKURSOWE:
Ogłoszenie
Regulamin_konkursu_Polska_Wieś
Karta_zgłoszeniowa

 

 

Grudziądz, dn. 2017.02.02

ZAPROSZENIE

 

K-P ODR w Minikowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu oraz Urząd Gminy w Świeciu nad Osą -

zapraszają na szkolenie:

 

Temat : „Nawozy nowej generacji w uprawach rolniczych.

 

Szkolenie odbędzie się 13 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. l O00   w sali GOK Świecie nad Osą.

Szkolenie przeprowadzi: mgr inż. Daniel Skubij - specjalista ds. nawożenia roślin Bardzo proszę o telefoniczne

potwierdzenie przybycia pod numerem tel: 564622582

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY