OGŁOSZENIE W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez GRAD na terenie Gminy Świecie nad Osą

Świecie nad Osą, 5.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez GRAD na terenie                                                                                                                                                                                            Gminy Świecie nad Osą w dniu 30.06.2022 roku informuję, że Gmina Świecie nad Osą zamierza wystąpić do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. Gospodarstwa rolne, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych Gradem do dnia 14.07.2022 r.Po zebraniu wniosków Wójt Gminy Świecie nad Osą wystąpi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji. Złożone wnioski będą podstawą do pracy przez Komisję ds. szacowania strat powołaną przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - Referat

Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji od poniedziałku do czwartku w godz. 7°° - 1530, oraz piątki w godz. 7°° - 13°° do dnia 14 lipca 2022 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą
oraz         na         stronie         internetowej         http://www.swiecienadosa.pl/i http://swiecienadosa.bip.gov.pl/

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą

/-/ Ireneusz Maj

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej w Lisnowie

 

Ogłoszenie  o konkursie Wójt Gminy Świecie nad Osą ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisnowie 

Lisnowo 1  86-342 Lisnowo 

 

Załączniki

Gmina Świecie nad Osą podjęła prace nad Strategią Rozwoju na lata 2022-2030 – dokumentu mającego charakter strategiczny, ukazującego najważniejsze kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Pierwszym z etapów opracowania Strategii jest skierowanie ankiety do mieszkańców w zakresie oceny obecnych warunków i jakości życia wraz ze wskazaniem lokalnego zapotrzebowania na realizację inwestycji i podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju Gminy.  Etap ten pozwoli  również ocenić poziom realizacji założonych kierunków strategicznych, wynikających z poprzedniej Strategii.

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem https://www.survio.com/survey/d/I3A4F2A4C9M9X3W9R.  Wypełnienie ankiety zajmie niespełna 15 minut, a jej wyniki pozwolą poznać poglądy, opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Będą one podstawą do opracowania dalszej polityki rozwoju Gminy na kolejna lata i wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację zamierzonych działań. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, zaś jej wyniki będą publikowane jedynie w formie zbiorczej. Badanie ankietowe otwarte będzie w terminie od 30.06 do 25.07.2022 r.