KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie określenia przez Urząd Gminy Świecie nad Osą  zapotrzebowania na węgiel prosimy mieszkańców gminy Świecie nad Osą ,zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach , o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania zakupu   podając   następujące dane : imię i nazwisko  , adres ,  numer kontaktowy , ilość węgla (t) z podziałem na groszek , orzech i miał .

Zgłoszenia można składać pisemnie do skrzynki podawczej , wystawionej przed Urzędem Gminy , w dniach 21 - 23  oraz 24.10.2022 r.  .

Mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sołtysom sołectw gminy Świecie nad Osą

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do godziny 12.00 dnia 24.10.2022 r.

 

 

 
 
Szanowni Państwo,

prezentujemy Państwu harmonogram spotkań podczas których wspólnie z Państwem chcemy poznać kierunek działania naszej grupy w nowym okresie programowania – zakresy jakie teraz będą przez nas ustalone w kolejnych latach będą przez nas wspierane. Dlatego każdy głos/sugestia, rekomendacja jest ważna.
Spotkania poświęcone będą  w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach organizowanych dla Państwa na terenie gminy, którą zamieszkujecie/na terenie której działacie.

Wspólnie wytyczmy kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracujmy nową LSR -
 Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)  ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027.

 

Ze względów organizacyjnych na spotkania obowiązują zapisy pod numerem telefonu 501-795-541 lub za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W każdym momencie również zapraszamy do Biura LGD – Sztynwag 46, gdzie również będzie można złożyć swoje wnioski, uwagi, propozycje, zaczerpnąć informacji nt. nowego okresu programowania, jego założeń.

A dlaczego chcemy się z Wami spotkać?

LGD od ponad 16 lat wspiera lokalną społeczność poprzez organizację działań na rzecz poprawy jakości ich życia. LGD ogłaszała konkursy na zakładanie nowych firm, na rozwój istniejących firm, na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych typu budowa, rozbudowa świetlic wiejskich, placów zabaw, plaż, amfiteatrów, dróg, ścieżek, na realizację projektów o charakterze animacyjnym i aktywizującym, w tym z zakresu aktywizacji zawodowej.

LGD zorganizowała szereg działań animacyjnych w formie plenerowej takich jak np. pikniki, festyny, rajdy rowerowe, piesze. Realizowano działania na rzecz integracji, animacji i aktywizacji np. wizyty studyjne, kursy, szkolenia, warsztaty. Realizowano też projekty o charakterze międzynarodowym, które ukierunkowały były na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, tak by skuteczniej wdrażać działania na swoim terenie.

Działamy w oparciu o zasadę inicjatywy LEADER, która ma na celu wspólnie decydowanie o tym w jaki sposób środki unijne dedykowane na obszar na którym działa będą wydatkowane.

Obecnie kończymy perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2014-2020, i przymierzamy się do zaplanowania co będziemy wdrażać w kolejnej perspektywie finansowania nazywanej perspektywą na 2021-2027.

Chcielibyśmy wspólnie z Państwem wytyczyć kierunki działania w nowym okresie i tym samym wspólnie opracować nową LSR – Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) ”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" na lata 2023-2027.

Tylko partnerskie działania, wspólne planowanie i wdrażanie założeń zagwarantuje nam sukces jakim ma być ma być rozwój obszarów wiejskich, który ma poprawić jakość Naszego życia.

To Państwo wiedzcie czego Wam potrzeba  a my wspólnie z Państwem chcielibyśmy te potrzeby realizować !!!

 Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w tych konsultacjach.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Świecie nad Osą

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                              47 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                             22 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                                        218 794 zł